26. dubna

Zvíře v nás nechce žádný kompromis mezi pravdou a lží.
Božské v nás nepotřebuje žádný kompromis.
Chce Pravdu.
Ztělesňuje Pravdu.
Odhaluje Pravdu.
Lidské v nás potřebuje a chce kompromis,
neboť se obává holé Pravdy
a současně nejvroucněji miluje lež.