13. května

Má mysl oceňuje pravdu, když ji vidí.
Mé srdce obdivuje pravdu, když ji cítí.
Mé tělo uctívá pravdu tehdy, když ji chápe.
Má duše miluje pravdu jednoduše proto, že pravda existuje.