16. května

Protože jsi to ty,
kdo chce mít to,
co nemá,
udělej tady a teď to,
co neděláš.