14. ledna

Miluj svět.
Budeš podezříván.
Miluj Boha.
Budeš osvobozen.
Miluj svět s pocitem, že svět je Bůh.
Oživíš pravdu.
Miluj Boha s pocitem, že Bůh je svět.
Zvěčníš pravdu.