27. května

Bůh je Pokušení téměř nevyhnutelné.
Bůh je Spasení vždy božsky zbožňováníhodné a nanejvýše neomylné.
Naše toužící srdce pláče pro Boha Pokušení.
Naše aspirující srdce pláče pro Boha Spasení.