4. června

Má vize mi říká,
že Bůh je uvnitř srdce mé realizace.
Má realizace mi říká,
že Bůh je uvnitř srdce mého odhalení.
Mé odhalení mi říká,
že Bůh je uvnitř srdce mé blaženosti.