13. června

Nevyhnutelné nebezpečí odsouzení mi nezabrání v zabíjení druhých.
Nevyhnutelné nebezpečí odsouzení mi nezabrání, abych se nezlobil na své bratry.
To, co mi brání v zabíjení druhých, je vnitřní a vnější jednota mého života s nimi.
A to, co mi brání, abych se nezlobil na své bratry, je můj upřímný zájem o jejich nevědomost.