16. června

Nic nemůže zdokonalit a nezdokonalí vzdělání bez dokonalosti v Seberealizaci