2. července

Patřím svému Milovanému.
Hle, Jeho spontánní Láska proudí ke mně.
Můj Milovaný patří mně.
Hle, můj spontánní pláč mě nese k Němu.