4. července

Někteří říkají, že zlo je zmýlené dobro.
Já říkám, že zlo je následovníkem dobra;
zlo kráčí ve šlépějích dobra.