19. ledna

Vědění říká, že toto je správné a tamto je špatné.
Moudrost koná správné a vyhýbá se špatnému.
Duchovnost ztělesňuje cestu vědění a cíl moudrosti.