13. srpna

Žiji se svou uspokojující možností.
Své příležitosti jsem odevzdal lidstvu.
Své zodpovědnosti jsem nabídl Bohu.