25. září

Nepouštím se do oceánu nejistoty, když říkám,
že Bůh pro mne udělá vše.
Můj Bůh již pro mne vše udělal tím,
že rozťal divoká pouta strašlivé nevědomosti.