30. září

Ó Pane, můj život oplývá nezbytnostmi
a já se těším z těchto požehnání v jejich nejplnější míře.
Ó Pane, tobě nabízím to, co mám, a to, čím jsem.
Ty mi dáváš pouze jedinou věc: sílu odevzdání.