2. října

Obrať svou pozornost k vnitřním zákoutím svého života.
Hle, Bůh se na tebe usmívá a máš všechny důvody očekávat věčnou Radost.