27. října

Ten, kdo nemá žádnou víru v Boha,
musí mít alespoň nějakou víru v osud.
Ten, kdo nemá žádnou víru v osud,
musí mít alespoň nějakou víru v nevědomost.
Člověk jednoduše nemůže uniknout z pasti víry.