24. listopadu

Miluji svou duši, protože mě vždy inspiruje.
Miluji své vitálno, protože vždy slibuje být.
Má duše mne miluje pro to, co jsem.
Má duše miluje mé vitálno pro to, co může být.