29. listopadu

Naše mysl a srdce musí rozbít své odlišnosti.
Mysl nesmí být nemilosrdně lhostejná k srdci
a srdce nesmí s radostí pomlouvat mysl.