3. února

Bůh Ničitel a Bůh Tvořitel.
Když se dívám na Boha Ničitele, vidím Ho, jak se usmívá skrze oko vědy.
Když se dívám na Boha Tvořitele, vidím Ho, jak se usmívá skrze oko duchovnosti.
Věda ospravedlňuje svou činnost tím, že říká, že svět je korekcí minulosti.
Duchovnost ospravedlňuje svou činnost tím, že říká, že svět potřebuje Okamžité spasení.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Meditace: potrava pro duši.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1998.

Toto je 1st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Meditace: potrava pro duši, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »