20. prosince

Prodávám své srdce světu a kupuji ho zpět.
Prodávám ho, když žiji v noci netrpělivosti,
a kupuji ho zpět, když žiji ve světle trpělivosti.