23. prosince

Intelektuální diskuse byla dobrá a užitečná předtím, než jste vstoupili do duchovnosti. Ale když jste se jednou začali koncentrovat a meditovat a získávat díky své vnitřní a vyšší aspiraci vnitřní zkušenosti, nesmíte přijmout hodování rozumu. Hodování rozumu je jedovaté pro ty, kdo chtějí realizovat Pravdu světa Za.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Meditace: potrava pro duši.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1998.

Toto je 1st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Meditace: potrava pro duši, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »