5. února

Zvol si, co chceš.
Chtěj, co potřebuješ.
Potřebuj, čeho jsi hoden.
Buď hoden toho, co Bůh dává.
Dávej jen proto, abys objevil a uvědomil si, že tobě již bylo dáno.