7. února

Lidská dosažení jsou relativní, ne tak božská cena člověka.
Jeho božská cena je absolutní Pravda jeho vnitřního Já.