13. února

Sloužit lidstvu je dobré.
Lepší je sloužit Božskému.
Ještě lepší je sloužit Božskému a lidstvu zároveň.
Nejlepší je sloužit nejprve Božskému a pak sloužit lidstvu.