Březen

1. března

Mým cílem je být tím, čím nejsem: zbožštělou pozemskou bytostí.
Mým cílem je vidět to, co jsem dosud neviděl: Boží dokonalou dokonalost na poli Jeho projevení.
Mým cílem je dát to, co jsem dosud nedal: svůj dech Bohu a Boží Dech lidstvu.