6. března

Má aspirace je mou přeměnou do novosti života světla.
Má frustrace je násobící silou promlouvání destrukce a činu destrukce v mém životě.