9. března

Mám tři věci, které mohu nabídnout svému Bohu:
strach, pochyby a nevědomost.
Bůh má tři věci, které mi může dát:
Sílu, aby nahradila můj strach.
Světlo, aby nahradilo mé pochyby.
Svou Jednotu se mnou, aby nahradila mou nevědomost.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Meditace: potrava pro duši.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1998.

Toto je 1st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Meditace: potrava pro duši, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »