18. března

Obyčejný člověk mě potřebuje, abych mu pomáhal.
Velký člověk mě potřebuje, abych mu sloužil.
Bůh mě potřebuje, abych si s Ním hrál na schovávanou.

Potřebuji obyčejného člověka, abych ho miloval.
Potřebuji velkého člověka, abych byl milován.
Potřebuji Boha a jen Boha abych miloval a byl milován.