27. března

Má duše je zodpovědná za mé zářící činy.
Mé srdce je zodpovědné za mé vznášející se pocity.
Má mysl je zodpovědná za mé transformující myšlenky.
Mé vitálno je zodpovědné za mou proudící energii.
Mé tělo je zodpovědné za můj usilující život.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Meditace: potrava pro duši.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1998.

Toto je 1st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Meditace: potrava pro duši, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »