9. ledna

Ne mluví skrze mou mysl:
„Existuje-li Bůh, jak to, že jsem Ho nikdy neviděl? Žádný Bůh.“
Ano mluví skrze mé srdce:
„Protože existuje pouze Bůh, jsem si jist, že Ho jednoho dne uvidím. Ačkoliv Ho nevidím, cítím Ho všude.“ Mysl spí, zatímco srdce aspiruje. Srdce pláče pro Boha, zatímco mysl o Bohu pochybuje a pokřikuje na Něj.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Meditace: potrava pro duši.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1998.

Toto je 1st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Meditace: potrava pro duši, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »