Poté, co jsme dokončili meditaci, jak se dostaneme ke kontemplaci?

Sri Chinmoy: V této fázi svého vnitřního života nepotřebujete kontemplovat. Kontemplace přichází po několika letech duchovní praxe. Když je někdo v duchovním životě velmi pokročilý, tehdy začne kontemplovat. Tady mezi mými žáky má jen velmi, velmi, velmi málo dokonce jen omezenou schopnost kontemplovat; jinak jsou všichni ve fázi meditace. Kontemplace je velmi vysoký stav, a dokonce i těch pár, kteří tuto schopnost mají, nemohou kontemplovat podle svého přání. Takže prosím nyní myslete pouze na meditaci. Prosím, neurazte se, ale čas pro vás ještě nenastal. Ale jednoho dne, v blízké nebo vzdálené budoucnosti, určitě přijde.

Před realizací Boha je vyžadována kontemplace. Nelze ji ignorovat ani se jí vyhnout. Nutnost kontemplace k nám ale dosud nepřišla, protože vaše koncentrace a meditace ještě nejsou dokonalé. Když je koncentrace a meditace dokonalá, dostaví se i potřeba kontemplace. Kontemplace musí být také dokonalá. Poté, co jsme vystoupali na tyto tři příčky po žebříčku seberealizace, skutečně vstoupíme do Nejvyššího.