Je dynamické ticho skutečně božským konáním, tedy vykonatelem Boží Vůle tím, že slouží člověku?

Sri Chinmoy: Ano. Úlohou dynamického ticha je plnit Boží Vůli v lidstvu. Jaká je Boží Vůle se však učíme pouze z vnitřního ticha, statického ticha. Jakmile poznáme Boží Vůli, je naší božskou povinností věnovat se službě lidstvu.

Někteří lidé chtějí pouze meditovat. Nechtějí světu nic dát. To je sobectví. Na druhou stranu existují lidé, kteří chtějí dávat, ale nechtějí meditovat. To je pošetilost. Pokud nemeditujeme, pokud nic nevlastníme, jak potom můžeme dávat? Na zemi je mnoho lidí, kteří jsou připraveni dávat, ale co mají? Jsou lidé, kteří něco získali a nechtějí to dát. Chovají se jako lakomci. Bojí se, že v okamžiku, kdy se pokusí dát své bohatství nevědomému světu, svět je nepochopí nebo zneužije. My ale musíme hrát svoji roli. Nejprve musíme něčeho dosáhnout, a pak to ostatním nabídnout. Tímto způsobem můžeme potěšit Boha a naplnit lidstvo.