Jak mohu zjistit, zda opravdu chci Boha? A jak poznám, zda slyším Boží hlas nebo hlas ďábla?

Sri Chinmoy: Přijmete-li duchovní život z upřímnosti, a ne ze zvědavosti, pak budete vědět, zda opravdu Boha chcete. Ale znovu opakuji, Boha nerealizujete přes noc; musíte vědět, že to vyžaduje čas. Musíte se chovat jako skutečný duchovní farmář a každý den obhospodařovat svou vnitřní půdu. Potom nastane čas, kdy budete sklízet plody své modlitby, koncentrace a meditace. Prosím, koncentrujte se na své srdce. Pokud zjistíte, že chcete Boha kvůli své opravdové, zoufalé potřebě, pokud upřímně chcete Boha a nic jiného, pak k vám Bůh přijde.

Duchovní hledající si musí uvědomit, že pokud chtějí kromě Boha miliony dalších věcí, pak k nim Bůh nepřijde. Pokud však mají skutečný vnitřní pláč, jsou-li ve svém duchovním životě opravdu upřímní, pak k nim z nitra přijde Boží Hlas nebo hlas jejich vlastní duše. Tento hlas nikdy nemůže přijít od ďábla; pro skutečného a upřímného hledajícího neexistují žádní ďáblové. Pro někoho, kdo přijímá duchovní život ze zvědavosti nebo z touhy po okultních silách, budou existovat na jeho cestě nejrůznější pokušení. Bude uveden v omyl a sveden z cesty. Pokud však hledající opravdu chce Boha, pak ho sám Bůh ochrání před pokušením a před špatnými silami. Pokud Bůh ihned neukáže hledajícímu Světlo, je to proto, že Bůh nejdříve potřebuje od hledajícího naprostou upřímnost. Pokud chce i ostatní věci kromě Boha, potom mu Bůh není povinen pomoct. Když ale Bůh vidí, že tento konkrétní aspirant chce skutečně pouze Jeho a nikoho jiného, potom je Bůh povinen přijít.