Co myslíte termínem realizace Boha?

Sri Chinmoy: Realizace Boha znamená naše neustálé, vědomé cítění neoddělitelné jednoty s Nejvyšším. Nejedná se jen o pocit nebo myšlení; je to naše přímá zkušenost. Když realizujeme Boha, objevíme svou vlastní skutečnost, svou vlastní podobu. Realizace Boha a sebeobjevení je to samé. Ve svém objevení vidíme vše, čím skutečně jsme. Vidíme, že celý vesmír je náš a pro nás. Realizace Boha znamená, že jsme nedílnou součástí Boha. Zároveň nás nechá pocítit, že vše, co je uvnitř i vně, patří nám.

Když se hledající stane jedním s Bohem, Bůh ho použije k naplnění potřeby lidstva. Silou své vlastní jednoty s lidstvem snáší seshora nejchutnější jídlo, aby nakrmil hlad lidstva. A zároveň vynáší lidstvo do nejvyšší Výšky. Člověk, který realizoval Boha, je poslem. Pozvedá lidskou aspiraci na nejvyšší úroveň a snáší dolů na zem Boží Soucit a Požehnání. V tuto chvíli představuje vědomí země; v dalším okamžiku vědomí Nebe. To, čím je vědomí země, přináší do Nebe; to, co nabízí Nebeské vědomí, snáší na zemi.