14.

Menší než nejmenší
může být vnější chrám,
kam každý den chodím
uctívat svého Pána.
Větší než největší
je ale můj vnitřní chrám,
kam se každý den chodím
modlit a meditovat
se svým pláčem aspirace
a úsměvem zasvěcení,
abych se stal dalším Bohem.