18.

Kde je tvůj chrám?
Copak není ve tvém každodenním životě?

Kde je tvůj oltář?
Copak není ve tvém každodenním životě?

Kde je tvá povinnost?
Copak není ve tvém každodenním životě?

Kde je tvůj Bůh?
Copak není ve tvém každodenním životě?

Kdo je Bůh?
Ten, kdo zpívá píseň sebepřekonávání v každém dechu.