20.

Můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší!
Kéž je můj život krásou chrámu mého srdce
a vůní svatyně mé duše.
Můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší!