26.

Nebeský Otče,
probuď mé srdce,
osviť mou odvěkou temnotu,
naplň můj chrám světla
svou Vůní a Krásou.