28.

Jedině čisté srdce
se smí modlit
v chrámu ticha duše.