48.

Zjednoduš chrám svého života.
Očisti oltář svého srdce.
Hle, tvůj Pán Milovaný Nejvyšší
zpívá a tančí
s nesmírnou radostí a pýchou.