54.

Modlím se ke svému Pánu Nejvyššímu,
aby nedovolil ani stínu myšlenky
vstoupit do chrámu mého srdce.