57.

Ó, mé chrámové srdce,
kde jsou tvé k Nebi stoupající slzy?
Ó, mé chrámové srdce,
kde jsou tvé svět zahrnující úsměvy?