6.

Mohu mít nezměrný mír,
jestliže dokáži každý den bez selhání
rozeznít zvon chrámu svého srdce.