66.

Odnepaměti člověk staví chrámy,
aby uctíval Boha.
Bůh však vytvořil pouze jediný chrám
a tento chrám bude stát na věky věků.
Co je tím chrámem?
Aspirující srdce člověka.