9.

Kéž mé srdce zvoní
bezesně a bez dechu
jako ten nejposvátnější
chrámový zvon.