92.

Znič negativitu své mysli,
chceš-li navštívit
chrám svého srdce.