Otázky a odpovědi

Můžeš nám popsat naši vnitřní aspiraci a říci, jak ji můžeme sdílet s ostatními?

Sri Chinmoy: Aspirace je jako pták, který roztahuje svá křídla a stoupá vzhůru. Když začneme svou cestu v duchovním životě, máme drobný plamínek aspirace. Tento plamínek se dívá jen vzhůru a nikam jinam. Shora do něj vstupuje Světlo Soucitu a tento blikající plamínek ihned vyššímu Světlu odpovídá a rozšiřuje se. Jako magnet jej vyšší Světlo táhne vzhůru, a zatímco je přitahován, jeho vlastní světlo roste. Právě proto, že plamínek přijal vyšší Světlo jako svůj vlastní zdroj, slétlo toto Světlo dolů jako pták.

Když meditujeme, znamená to, že vystupujeme výše. Ve chvíli, kdy vyjdeme z meditační místnosti a spatříme naši rodinu a přátele, máme pocit jednoty. Když během meditace přijmeme nějaké Světlo, cítíme se šťastní. Po meditaci potom cítíme spříznění a sjednocení s ostatními, protože jsme si s nimi vybudovali jednotu a sdílíme s nimi štěstí a Světlo, které jsme přijali.

Když něco shora dostaneme, táhne nás tato věc vzhůru. A zatímco nás to táhne vzhůru, jsou povznášeni také ti, které považujeme za své vlastní, díky jednotě, kterou s nimi máme. Pokud si vybudujeme jednotu s Transcendentálním aspektem Světla, ihned se vytvoří i jednota s Univerzálním aspektem Světla. Máme-li jednotu s jedním aspektem Světla, Transcendentálním nebo Univerzálním, druhý aspekt přijde také. Můžeme-li Univerzální Láskou milovat kohokoliv jako svého vlastního, potom nás ponese vzhůru také transcendentální Láska. Nahoru můžeme stoupat od jediného k mnohému, stejně jako od mnohého k jedinému. Můžeme jít k Transcendentálnímu prostřednictvím Univerzálního, stejně jako k Univerzálnímu prostřednictvím Transcendentálního. Taková je Hra.