Jak můžeme poznat, jestli nějaký náš nápad přichází od tebe?

Sri Chinmoy: Jste-li oddaní a naprosto odevzdaní, potom jakýkoliv nápad, který dostanete, přichází skrze mě. Jestliže je to tento případ, můžete převzít iniciativu. Pokud ale nejste naprosto odevzdaní, můžete něco udělat a já potom řeknu: „Ne, toto nechci.“ Jestliže je kanál dokonalý, jsem to já, kdo skrze něj prochází.

Až opustím své tělo, uvidím, kolik lidí chce opravdu pokračovat v duchovním životě a pracovat pro mne, a kolik se jich vrátí do normálního života. Ti, kteří opustí duchovní život, budou naprosto ztraceni. Nebudou se těšit ani z radostí duchovního života ani z potěšení normálního života. Proto lidem říkám: „Jestliže mě nechcete potěšit, ani když jsem na zemi, myslíte si, že mě budete schopni potěšit, až odejdu?“ Když je Mistr ve fyzickém těle, můžete učinit největší pokrok. Jestliže si vybudujete svoji neoddělitelnou jednotu s Mistrem, můžete potom pokračovat nejvyšší rychlostí. Nyní je ten správný čas dělat největší pokrok.