Je dobré pro naši duchovnost, abychom byli ve tvé blízkosti?

Sri Chinmoy: Ano, je to mimořádně dobré, jestliže můžete být blízko mě, protože moje vnitřní a vnější přítomnost jsou jedno a totéž. Jestliže mě berete za svého duchovního přítele, nemůžete oddělit moji vnitřní existenci od mé vnější skutečnosti. Jestliže můžete žít v mé blízkosti a jestliže můžete tuto příležitost správně využít, učiníte velmi rychlý pokrok.

Můžete ovšem být v mé blízkosti, ale zároveň myslet jen na druhé: „Ó, dnes jsem dostal příležitost přijít na zvláštní setkání s Guruem. Mnoho jiných nebylo pozváno, ale mně bylo povoleno přijít.“ Pokud máte tyto myšlenky, vstoupí do vás pýcha. Nebo se také můžete obávat, že když nejste jediný, kdo byl pozván, tak vaše sláva odejde. Potom budete smutní, budete v depresi a nic ode mě nepřijmete. Duše musí přesvědčit vitálno a mysl, že pro vás dělám to pravé a že také dělám to pravé pro ostatní, když jsem je někam nepozval. Půjdete-li hluboko dovnitř, uvěříte tomu.

Šrí Rámakrišna a mnoho jiných duchovních Mistrů říká, že kráva má mléko, ale existuje jen jedno určité místo, kde mléko můžete získat. Když krávu podojíte, mléko dostanete; nezískáte ho tak, že krávě uříznete ocas. Ale nejprve je nutné ke krávě přijít, a až potom dostanete mléko. Stejně tak můžete přijít za svým Mistrem; pokud můžete přijít za mnou, potom přijmete mé požehnání, můj soucit a můj zájem. Jestliže potom vstoupíte do mého srdce a můžete v něm zůstat napořád, získáte Mír, Světlo a Blaženost.

Tím, že jste tady, získáváte více než jen příležitost. Negativní stránkou věci ale je, že se můžete nafouknout pýchou, nebo se můžete bát, že někdo přijde a odvede mě pryč. Můžete také cítit, že když jste dnes dobře nemeditovali, Guru vás nepožádá, abyste se vrátili a pracovali v Centru. Potom tuto příležitost nevyužijete správně. Jestliže ji dokážete správně využít, opravdu něco získáváte. Jste-li v mé fyzické přítomnosti a dokážete-li využít každou sekundu božským způsobem, pak můžete dělat ten nejrychlejší pokrok. To je důvod, proč někteří lidé umírají touhou zůstat se svým Mistrem. Pro jiné to ale může vytvořit pochybnosti a další problémy, které jsou důvodem, proč někteří duchovní Mistři nenechávají své blízké u sebe.

Existuje jedna stará indická tradice, v níž Mistr říká: „Zasvětím tě, ale pod podmínkou, že odtud odejdeš.“ Je to z toho důvodu, že když tento určitý žák u Mistra zůstane, nebude vůbec aspirovat. Bude si myslet, že Mistr udělá všechno za něho. Někteří žáci, kteří jsou mi blízcí, nyní odpočívají. Stali se králi a královnami odpočinku. Myslí si, že všechno udělám za ně. Ale jiní lidé, kteří jsou daleko ode mne, dostanou strach: „Ó, jestliže neuděláme správnou věc, proč by ji měl dělat Guru? Musíme dělat všechno, co můžeme, a teprve tehdy Mistr udělá zbytek.“

Jestliže žáci, kteří bydlí zde v mé blízkosti, cítí, že mohou odpočívat, je to konec jejich pokroku v realizaci Míru, Světla a Blaženosti. A to, co získali do této chvíle, je ničím ve srovnání s tím, co by mohli přijmout. Žáci, kteří jsou blízko mě, dostali nejlepší příležitost běžet nejvyšší rychlostí, protože ode mě přijímají jak ve vnitřním, tak i ve vnějším světě. Když nevyužijí správně čas strávený se mnou, je to opravdové prokletí. Jestliže ale tento čas využijí správně, přirozeně poběží nejvyšší rychlostí.