Mistrův vnitřní život: Mistrova síla Zázraku

Svět nikdy nepozná vnitřní život duchovního Mistra. Jeden žák napsal můj životopis a i jiní o mně psali, ale pokud bych měl zaznamenat svůj vnitřní život, vydalo by to na stovky knih, na mnoho a mnoho dílů, tak jako má indická Mahábhárata. Vnitřní život duchovního Mistra je nekonečně významnější než jeho vnější život.

Všichni duchovní Mistři mají vnitřní život. V tomto vnitřním životě se odehrávají miliardy věcí; jenom se naneštěstí nezaznamenávají. A jestliže Mistr sám o nich nemluví, jestliže on sám o nich nic nenapíše, kdo je potom zaznamená? Kolik věcí se odehraje ve vnějším životě? Ve svém vnějším životě jsem předvedl několik zázraků. Jsem naprosto proti jejich předvádění, ale několik jsem jich předvedl. Ale říkám vám, že ve vnitřním životě neuplyne ani jediný den, ve kterém bych neudělal nějaký zázrak.

Musíme vědět, jaké to jsou zázraky, které Mistr dělá. Řekněme, že některý žák dovolí sám sobě upadnout do hlubiny deprese, do propasti deprese. Jestliže v takové chvíli Mistr povytáhne jeho vědomí byť o několik centimetrů výš, není to zázrak? Žák klesá dolů a dolů; a Mistr ho táhne nahoru. Cožpak to není opravdový zázrak pozvednout ve vnitřním světě vědomí hledajícího? Co se týče mých žáků, pokud bych neustále nedržel a nezvedal jejich vědomí, říkám vám, moje loď by byla ihned prázdná. Toto je skutečný zázrak, který dělám ve vnitřním světě.

Musíme vědět, jaký druh zázraků potřebujeme. Takový druh zázraků, jaký předvádějí někteří Mistři, nepozvedne naše vědomí ani o kousíček. Jsme-li zvědaví, nasytíme zvědavost právě takovým druhem zázraků. Ale pokud jde o zvyšování našeho vědomí, o růst našeho standardu do úrovně, kde přijímáme Mír, Světlo a Blaženost, jde o skutečný vnitřní zázrak. Vnější svět nemá žádný mír mysli. Vnější svět je jako šílený slon. Když se ale modlíme a meditujeme a získáváme radost a mír, nejde o zázrak? Když v tomto světě získáme trochu míru, špetku míru, je to opravdový zázrak. Mít na pár sekund trochu míru je pro lidské bytosti opravdovým božským zázrakem.